Використовуйте фактор нормативності

Використовуйте фактор нормативності

Нарешті, деякі зміни стилю життя виникають, коли новий тип поведінки наполегливо насаджується соціальними нормами (законами, правилами й приписаннями або якими мається на увазі груповими нормами й тиском з боку груп). Більш докладно процеси соціального впливу будуть розглянуті в наступній главі. Що ж стосується
те примітно, що споконвічно зовнішні норми можуть згодом перетворюватися в «внутрішні», тобто свідомо ухвалюватися людиною як «правильні» і вже не сприйматися як тиск ззовні або очікування з боку навколишніх.