ЕМПІРИЧНІ ГІБРИДИ

ЕМПІРИЧНІ ГІБРИДИ

Емпіричні гібриди поєднують у собі два або більш Семов. Звертаючись до емпіричних гібридів, ми відмовляємося від моноемпирических брендов і маркетингових кампаній на користь мультием-пирических (поки ще не холистических).
По характеру споживчого досвіду Семи умовно можна поділити на дві категорії: «індивідуальні» і «спільні» ( тобто соціокультурні). Відчуття, почуття й міркування ставляться до індивідуальних видів переживань. Іншими словами, маркетингова стратегія, націлена на пробудження цих видів переживань, звернена до відчуттів, почуттів і творчому мисленню індивідуальних споживачів. З іншого боку, дія й співвіднесення «совместни». Переживання співвіднесення звичайно виникають стосовно референтних груп (реальним або уявлюваним), а переживання дії, як правило, проявляються в присутності інших людей, хоча окремі види фізичних переживань і поведінки можуть розглядатися як сугубо індивідуальні (див. схему).