ГЛОБАЛЬНИЙ ЕМПІРИЧНИЙ БРЕНДИНГ

ГЛОБАЛЬНИЙ ЕМПІРИЧНИЙ БРЕНДИНГ

Вихід з акціями емпіричного маркетингу на глобальну арену сполучений із цілим рядом комплексних питань, серед яких наступні:
Як ми могли переконатися, знайомлячись із главою 8, нації різняться по своїх культурних цінностях. Крім того, міжкультурні дослідження в області керування іміджем, реклами й споживчої поведінки дають позитивна відповідь на вищенаведені питання.
Наступне питання, на яке слід знайти відповідь: наскільки сильні наявні відмінності. Якщо вони дійсно великі, то найкращим виходом буде вироблення локалізованої стратегії.