КОШТИ ОЦІНКИ ЕМПІРИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

КОШТИ ОЦІНКИ ЕМПІРИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Уже протягом багатьох лет я працюю над розробкою зручних коштів практичної оцінки викладених у даній книзі концепцій. Кошти представлені конкретними інструментами для виміру сенсорного, емоційного, інтелектуального, спонукального ( до дії) і співвідносного впливу. Ними можна користуватися при консультуванні по наступних напрямках:
Разом із Джоско Бракусом, аспірантом докторантури Колумбійської школи бізнесу, була розроблена проста й лаконічна оцінна шкала, що дозволяє зясувати, чи дійсно конкретний ПП (логотип, рекламний матеріал, торговельний простір, сайт) працює по конкретному Сему. Шкала містить ряд пунктів-питань, застосовних до будь-якого ПП із сьома рейтинговими відповідями на них від категоричного «ні» до «так» у найвищому ступені. Відповідно до прийнятої практики шкала була протестована на рівень вірогідності й ва-лидности. Слід мати у виді, що деякі пункти викладені в негативній формі, а тому відповіді на них повинні бути ранжирувані у зворотному порядку. Такі пункти відзначені знайомий мінус. Нижче приводяться лише деякі із критеріїв оцінки ПП.