ВІРНИЙ ВИБІР ПОМІЧНИКІВ

ВІРНИЙ ВИБІР ПОМІЧНИКІВ

У главі 10 ми вже говорили про те, що ключові стратегічні процеси емпіричного маркетингу припускають взаємну інтеграцію ПП. Інтеграція можлива тільки при взаємодії різних сфер професійного знання й майстерності, і нерідко не тільки в рамках організації, але й із залученням зовнішніх інтелектуальних ресурсів. Деяким фірмам, як, наприклад, «Calvin Klein», вдається з успіхом справлятися з усім комплексом завдань реклами, дизайну, упакування, створення сайтів самостійно, однак більшості переважно великих компаній для розвязку творчих питань доводиться прибігати до послуг зовнішніх джерел спеціальних знань.