ЗАСВОЙТЕ, ЩО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІДЕ РУКА ПРО РУКУ З ПОВНОВАЖЕННЯМИ

ЗАСВОЙТЕ, ЩО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІДЕ РУКА ПРО РУКУ З ПОВНОВАЖЕННЯМИ

Слідством цієї відкритості спілкування й чіткого розподілу повноважень є ясність відносно відповідальності. Коли ви визначаєте, хто що вирішує, ви тим самим призначаєте й відповідального за реалізацію ухваленого рішення.
Вам напевно не раз доводилося бувати на нарадах, де всі красиво говорили про важливі ініціативи, але всі так і закінчувалося розмовами. Я вважаю, що в минулому однієї з головних перешкод на шляху до успіху було те, що відмінні ідеї, що виникали, не делегувалися для виконання конкретним менеджерам.