Реверсивні перспективи

Реверсивні перспективи

У світі бізнесу, і особливо на фондовому ринку, невизначеність непопулярна. Тому фірми найчастіше не випробовують захвату від ідеї порушення безперервності. Для них це тривожне вторгнення невідомості. Проте в інших сферах бізнесу порушення безперервності може бути продуктивним способом мислення.
Наш час — свідок краху континуального мислення, що виріс із культу прогресу й позитивізму XIX в. Цей крах торкнувся всіх сфер — від природознавства до історії науки й творчого творення.
Сама ідея безперервності в природі давно ставилася під сумнів. У дарвінівській теорії еволюції повно відсутніх ланок. Життя на Землі, імовірно, розбудовувалася ривками й стрибками, з порушенням рівноваги речей. Вольтер, що говорив, що