Політична реклама

Політична реклама

Стрімкі зміни, що відбуваються в російському суспільстві в останнє десятиліття, розвиток ринкових відносин, поширення їх на політику – усе це вимагає переосмислення ситуації в сферах діяльності, нерозривно повязаних із суспільною свідомістю, зокрема в тих з них, де діяльність здійснюється в умовах конкурентної боротьби. До останніх, без сумніву, ставиться й політична реклама. Сьогодні вже можна підвести деякі підсумки майже десятилітньої історії її становлення в Росії. У даній області намітилися певні позитивні зрушення. У першу чергу, можна відзначити значний кількісний ріст політичної реклами, який обумовлений освоєнням усе більшого числа каналів комунікації, використанням нових різноманітних типів рекламних обігів. Відбулися також якісні зміни: більш професійним став підхід до ведення рекламних кампаній, використовуються результати досліджень, здійснюється стратегічне планування, ведеться серйозна розробка рекламних обігів.