РЕКЛАМНА КОММУНИКАЛОГИЯ: СПЕЦИФІКА ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

РЕКЛАМНА КОММУНИКАЛОГИЯ: СПЕЦИФІКА ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

Що таке політична реклама? Сама назва має на увазі, що політична реклама перебуває на стику найрізноманітніших дисциплін, вона вбирає в себе знання зі сфери політичних наук (політології, політичної філософії, соціології, психології й ін.), реклами, маркетингу. Крім того, оскільки політична реклама ставить собі метою впливати на масову свідомість, це вимагає, щоб у її предмет були включені теорія масової комунікації, соціальна психологія й інші науки.
.
Політичну рекламу можна розглядати в різних площинах. Насамперед, вона являє собою одну зі сфер рекламної діяльності, поряд з економічною, соціальною, юридичною, конфесіональною, особистісною рекламою, рекламою послуг, міжособистісних відносин і т.д. Ціль будь-якого рекламного повідомлення – спонукати людей до конкретної дії, з бажаним і програмувальним результатом, причому часовий інтервал між посланням і очікуваною реакцією на неї повинен бути якнайменше, тобто діяти випливає “ якнайшвидше, як можна енергійніше”[1].