ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ Й ТИПИ РЕКЛАМНИХ ОБІГІВ

ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ Й ТИПИ РЕКЛАМНИХ ОБІГІВ

“Реклама повинна постійно боротися з відсутністю уваги до себе, саме тому вона може ухвалювати самі витончені форми”[2]. Найбільш широкий простір для реалізації ідей політичної реклами надають, безперечно, засобу масової інформації. Фахівці виявили такі особливості сприйняття інформації, переданої різними каналами комунікації: людей запамятовує приблизно 10% того, що читав, 20% того, що чув, 30% того, що бачив, 50% того, що чув і бачив, 70% того, про що сам розповідав, і 90% того, що сам робив[3]. П. Шампань пише: “Мас-медіа, і особливо аудіовізуальні кошти інформації, мають сьогодні значну символічну владу. Це проявляється в можливості формулювати ті або інші проблеми, створювати явища силою слова, тобто навязувати масам певне бачення миру, що досягається їхнім широким поширенням і ефективністю впливу зорових образів на широку публіку”[4].