ЖАНРИ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ЖАНРИ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Електронні ЗМІ й типи рекламних обігів.
.
Жанри політичної реклами в пресі.
.
.
.
Успішне втілення планів політичної стратегії багато в чому залежить від вибору коштів і видів реклами. Від цього залежить ефективність концептуальної ідеї, адекватне сприйняття її аудиторією. Як будь-яку класифікацію видів і типів діяльності, диференціацію рекламних обігів доцільно засновувати на певних відмінних рисах організації матеріалу. У цілому під жанром мається на увазі тип добутку в єдності специфічних властивостей його форми й утримування. Критеріями визначення границь жанру можуть бути обсяг добутку й спосіб побудови образа (наприклад, у літературі), предмет зображення, а іноді його характер (у живописі), методи й кошту втілення ідеї й т.п.