Роль і функції ЗМІ.Інформаційно-політична функція.

Роль і функції ЗМІ.Інформаційно-політична функція.

Внаслідок науково-технічної революції ЗМІ ввійшли буквально в кожний будинок, виявляють практично постійний вплив на учасників будь-якого співтовариства. У чинність їх значимості й впливу засобу масової інформації вже давно визначають, як «четверту владу» у суспільстві, після законодавчої, виконавчої й судової влади.
Основна функція (місія) ЗМІ укладається в систематичному поширенні інформації серед різних по чисельності, розосереджених аудиторій з метою затвердження духовних цінностей даного суспільства або правлячих груп, надання ідеологічного, культурного й політичного впливу на одержувачів інформації. Серед провідних суспільно-політичних напрямків діяльності ЗМІ виділяють функції забезпечення суспільства, як конкретною політичною інформацією, так і інформацією в різних політичних цілях, по різним напрямкам і для різноманітних політичних процесів, також політичне маніпулювання інформацією.