Утвір і соціалізація.

Утвір і соціалізація.

Крім втілення місії, ЗМІ, у будь-якому сучасному суспільстві в тієї або іншій формі виконують ряд спеціальних функцій. Найважливішими з них є функція утвору й соціалізації.
Інформаційна діяльність ЗМІ, по визначенню В.П. Пугачова, дозволяє людям адекватно судити про соціальні події й процесах лише в тому випадку, якщо вона виконує й освітню функцію, що проявляється в повідомленні громадянам інформації, що дозволяє правильно орієнтуватися в складному й суперечливому потоці інформації. Звичайно, ЗМІ не можуть забезпечити її систематичне й глибоке засвоєння. Це завдання спеціальних освітніх установ — шкіл і університетів. І все-таки мас-медіа, супроводжуючи людину протягом усього його життя, у т.ч. і після завершення навчання, значною мірою впливають на сприйняття їм політичної, соціальної й комерційної інформації. При цьому під видом утвору в людей можуть формуватися й псевдорациональные структури свідомості, що спотворюють реальність при її сприйнятті.