Мобілізаційна й інші функції ЗМІ.

Мобілізаційна й інші функції ЗМІ.

Розглянуті функції ЗМІ прямо або побічно служать здійсненню ними мобілізаційної функції. Вона виражається в спонуканні людей до певних дій (або свідомій бездіяльності), у їхнім залученні в політику й бізнес. ЗМІ мають більші можливості впливу на розум і почуття людей, на їхній напрям думок, способи й критерії оцінок і конкретну мотивацію поведінки.
Коло функцій ЗМІ, на думку В.П. Пугачова, не вичерпується вищезгаданими. Деякі вчені, підходячи до цього питання з інших позицій, виділяють такі їхні функції, як інноваційн, що проявляється в ініціюванні соціально-економічних змін шляхом широкої й наполегливої постановки певних суспільних проблем і залучення до них уваги влади й громадськості; оперативна — обслуговування ЗМІ політики певних партій і асоціацій; формування громадськості й суспільної думки; комерційна й економічна –, що відображають їхня участь у функціонуванні народного господарства країни.