Раціональний і емоційний вплив ЗМІ

Раціональний і емоційний вплив ЗМІ

Мас-медіа покликано вирішувати певні завдання в політичній системі, суспільстві й бізнесі, і в реальному житті вони досить самостійні, мають власн цілі, що часто розходяться з потребами суспільства, діяльності й використовують для їхнього досягнення різні методи. ЗМІ впливають на розум і почуття людину, використовуючи найсучасніші технології.
У демократичних державах переважає раціональна модель масових комунікацій, розрахована на переконання людей за допомогою інформування й аргументації, побудованої відповідно до законів логіки. Ця модель відповідає сложившемуся там типу менталітету й політичної культури людей. Вона пропонує змагальність різних ЗМІ в боротьбі за увагу й довіра аудиторії. У цих державах заборонене законом використання ЗМІ для розпалення ненависті й ворожнечі, однак і в них різні політичні сили для пропаганди своїх ідей і цінностей широко застосовують методи переважно емоційного впливу, що особливо яскраво проявляється в періоди виборчих кампаній.