ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКЛАМНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКЛАМНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Сьогоднішній день Інтернету, по визначенню Т.А. Бороноевой, — початок епохи електронної комерції. Споконвічно це середовище являло собою кошт поширення інформації. Але розробка, що пішла потім, ряду програм, що забезпечують різні види мережної взаємодії операційних систем і програм-навігаторів Інтернету, дозволила найбільше повно використовувати можливості нового інформаційного середовища. Зараз інформаційна концепція Мережі починає відходити на другий план, на перше місце виходить використання Інтернету в комерційній діяльності підприємств. Однієї з основних складових цього процесу є торгівля, причому не тільки інформаційними продуктами як самими близькими до характеристик даного середовища, але й традиційними товарами.