Реклама в електронних виданнях.

Реклама в електронних виданнях.

Цікавою формою організації реклами через Інтернет є розміщення її в електронних виданнях. Відвідуваність сайтів газет виросла в 2004 р. на 32%, а за пять років – на 350%.
Електронні газети й журнали, по А.Н.
Назайкину, диференціюються по читацькій аудиторії, по інформаційному втримуванню й по періодичності виходу. Реклама в електронних виданнях являє собою потужний кошт, що вбрав у себе сильні сторони відразу декількох комунікаційних каналів, таких як традиційні ЗМІ (печатка+радіо+телебачення) і директ-маркетинг. Друковану інтернет-рекламу в першу чергу розрізняють: