Електронна пошта

Електронна пошта

Електронна пошта служить, по визначенню Е.В. Ромата, для пересилання інформації комунікатором по відомих ньому електронним адресам одержувачів. Комунікації за допомогою технології
засновані на існуванні в Мережі файлів, які містять адреси користувачів, зацікавлених в одержанні інформації з их питань, що цікавлять. Для підключення до конкретного списку розсилання необхідно внести свою електронну адресу в подібний файл. Участь у списках розсилання дозволяє їхньому учасникові одержувати інформацію із проблеми, що цікавить комунікатора, і в той же час направляти всім учасникам дані, у поширенні яких зацікавлений комунікатор.