Тематичні й дидактичні особливості книги

Тематичні й дидактичні особливості книги

Ми будемо говорити не стільки про саму рекламу, скільки про людей, що мають із нею справа — і про рекламщиках, і про споживачів. Ми постараємося чітко сфокусувати всю наявну в доступі інформацію про рекламну психологію, тим більше це важливо через майже повну її відсутність. Це допоможе продемонструвати роботу реклампсихолога, продемонструвати сугубо психологічне бачення всього спектра проблем, що коштують перед творцями рекламного продукту, допоможе суттєво розширити діапазон творчого пошуку.