Яка реклама буває?

Яка реклама буває?

Існує безліч класифікацій форм рекламної діяльності, які, у загальному- те, потрібні кожному. Різні класифікації структурируют загальний значеннєвий і соціальний простір рекламного продукту й допомагають чітко сформулювати завдання, яке конкретна реклама покликано вирішувати. Чим ясніше й грамотніше визначене місце майбутнього рекламного продукту в самих різних класифікаціях, тим більше шансів буде на те, щоб цей ролик (або текст) став подією місяця й зробив свою справу, як того хочеться замовникові.