Що таке психологія впливу?

Що таке психологія впливу?

Психологія впливу являє собою маскируемый іншими напрямками й розділами психології відділ, що містить інформацію про шляхи й методи непрямого впливу на установки, стереотипи й переваги людей, що здійснюється в інтересах як самої людину, що так і виявляє вплив оператора. Фактично, реклампсихология є часткам случаємо «науки про непрямий вплив на психіку».
Вплив — це процес зміни поведінки людину за рахунок керування формуванням установок, намірів, вистав, оцінок і переваг. Спрямований вплив завжди суггестивно. Людина — істота ірраціональн, що майже повністю перебуває у владі психічних автоматизмов і звичок як у діях, так і в смаках. Сугестія — це процес впливу на психіку на тлі зниження свідомості й критичності, тобто поза розумінням, поза аналізом, поза оцінкою інформації.