Ієрархічна класифікація потреб (А.Маслоу):

Ієрархічна класифікація потреб (А.Маслоу):

1.
Базові фізіологічні (їжа, секс, тепло й ін.).
2.
Безпека (упевненість, структурованість, порядок, передбачуваність оточення, визначеність майбутнього).
3.
Любов і прийняття (афективні відносини з іншими, включенность у групу, прагнення любити й бути улюбленим).
4.
Самоповага й повага інших.
5.
Самоактуалізація (досягнення повної особистісної заможності).
Деякі психологи поміщають між 4-м і 5-м рівнями потребностной ієрархії такі потреби, як когнітивну (пізнавальну) і естетичну (прагнення до гармонії). Помітимо, що вищі потреби (починаючи із третього рівня — любові й прийняття) зовсім реальні. Потреба в справедливості, красі, симетрії й порядку, потреба в саморозумінні й прийнятті всіх сторін своєї багатоскладової особистості повинні бути задоволені — інакше людей не в змозі досягтися тонкого психофізіологічного балансу, порушується його соціальна адаптація, і програми діяльності занепадають. Це не просто « подобається-не подобається», це саме