Психологічні аспекти рекламних кампаній

Психологічні аспекти рекламних кампаній

Ціль усякої рекламної кампанії визначається як ряд комунікативних завдань і інформаційних розвязків. Головне — зробити зміни в системі ціннісних і товарних переваг клієнта, викликати його на контакт із товаром і супровідним його іміджем.
1.
На першому етапі необхідно знизити поріг чутливості до рекламованого іміджу, змусити клієнта хоча б розпізнавати пропонований товар, виділяти його образ із низки аналогічних. Підвищення чутливості досягається за рахунок використання інтриги, недомовленостей і умовчань. Сигнальн, що ініціює наступний діалог вплив дуже важливий — спочатку масштабна пропозиція може виявитися попросту неефективним, його не стануть сприймати.