Культурний фактор

Культурний фактор

Відповідність рольовим моделям не є самим останнім випадком розподілу ринку на ніші. У деяких випадках набір ситуативних і рольових моделей може бути невеликий. Таким є, наприклад, ринок громадського харчування. Або, допустимо, усі можливі ситуативні, а потім і рольові моделі вже використовуються гравцями ринку, як це відбувається, приміром, у деяких сегментах ринку одягу. У цьому випадку рольова модель уточнюється. Споживач знаходить нові критерії для визначення того, чому та сама рольова модель може відрізнятися у своєму втіленні друг від друга. Ці критерії – відповідність (або невідповідність) конкретній культурі, носієм якої є споживач. На малюнку 2.8 представлена схема, що пояснює подальшу деталізацію запитів споживача.